Stories

Stories tagged: tagalog

The History of Filipino Businesses in Edmonton

Giselle General

“Anak, siksikan nating yung bagahe mo nitong mga produktong Pinoy na ma-eenjoy ng mga kamag-anak natin. Alam kong wala ito…