Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara

Guru Gansaab at the Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara. Photo by Umar Akbar.